Jak zwrócić produkt?


    • Standardowe produkty zakupione w sklepie online możesz zwrócić bez podania przyczyny. Masz na to 14 dni od daty odebrania przesyłki.
    • Wypełnij Formularz Zwrotu dostępny na stronie internetowej w regulaminie sklepu lub napisz go ręcznie.
    • Wyślij produkt wraz z formularzem na adres:
Expert Snu
ul. Hanasiewicza 6A,
Rzeszów 35-103.
    • Pieniądze zwracane są na podany w formularzu rachunek bankowy.
    • Pamiętaj, że zwracany produkt nie może mieć śladów użytkowania. W sytuacji, jeśli towar nosi widoczne ślady użytkowania, sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.
    • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a wysokość szacowanej kwoty w przypadku produktów ponadgabarytowych wynosi 70-500 zł.

Jak zabezpieczyć produkt i na co zwrócić szczególną uwagę?

Przygotowanie paczki do zwrotu jest kluczowym krokiem, który wpływa na bezpieczny transport zwracanego produktu. Jako nadawca paczki, ponosisz odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie zawartości, aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. Jeśli paczka nie zostanie odpowiednio przygotowana, a my otrzymamy uszkodzony towar, możemy skorygować kwotę zwrotu w zależności od powstałych szkód. Jeżeli zwracany produkt zostanie uszkodzony lub będzie nosił ślady użytkowania, kwota zwrotu może być pomniejszona. Dodatkowo, nieprawidłowo zabezpieczona paczka może zostać odrzucona przez przewoźnika.

Aby zapewnić bezpieczny transport zwracanego produktu możesz zapakować go w oryginalne opakowanie, upewniając się, że nie jest ono uszkodzone, a wszelkie poprzednie etykiety zostały usunięte. Jeśli konieczne jest użycie nowego opakowania, dostosuj je do wagi i zawartości przesyłki, zwracając uwagę na limity wymiarów i wagi przyjęte przez wybranego przewoźnika.

Następnie, zabezpiecz zawartość paczki zgodnie z charakterem produktu. Delikatne przedmioty, takie jak kołdry, poduszki czy pościele powinny być umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed przypadkowym zgnieceniem lub zamoczeniem. Cięższe produkty natomiast wymagają mocniejszego opakowania, aby uniknąć rozerwania się paczki. Produkty wielkogabarytowe takie jak materace (w szczególności posiadające sprężyny lub warstwę kokosu) bezwzględnie muszą być transportowane na płasko, w innym przypadku istnieje duże ryzyko uszkodzenia rdzenia materaca, tym samym odmowy przyjęcia przez nas zwrotu.

Pamiętaj również o solidnym zamknięciu paczki przy użyciu odpowiedniej taśmy, by uniknąć jej otwarcia w trakcie transportu. Dodatkowo, sprawdź, czy produkt jest stabilnie umieszczony w opakowaniu, i w razie potrzeby skorzystaj z dodatkowych wypełniaczy, takich jak folia bąbelkowa. Zadbaj o to, aby wypełniacze były odpowiednie i niezawodne, a także rozważ opcję ubezpieczenia przesyłki dla dodatkowej ochrony.

Jak reklamować produkt?

Reklamacji możesz dokonać w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru.

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

  • pisemnie na adres: ul. Hanasiewicza 6A, Rzeszów 35-103;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Hanasiewicza 6A, Rzeszów 35-103.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

   • (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
   • (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
   • (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

    • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
    • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

    • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
    • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
    • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.